Phần mềm tải về

Camera Kiwivision chạy trên nền tảng Seetong, do đó các phần mềm đều dùng nền tảng Seetong.

Phần mềm xem trên điện thoại Androi: Seetong for Androi

Phần mềm xem trên IPhone : Seetong for IOS

Phần mềm xem trên máy tính : 

Seetong for Win 64bit         Seetong for Win 32 bit

Chú ý : với phần mềm Seetong trên máy tính:

Nếu đăng nhập bằng tài khoản online đã đăng ký trên Seetong thì sẽ có sẵn những Camera và đầu ghi đã kết nối trước đó .

Nếu đăng nhập bằng tài khoản Local : Tài khoản: admin , pass: 123456 thì sẽ tìm kiếm và kết nối mới các mắt có sẵn trong mạng Lan , có thể điều chỉnh được thông số , ngôn ngữ và Ip của từng mắt.

 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: